The Leading Vietnamese Ad Exchange

SSP “cứu tinh” cho nhà xuất bản

Ngày nay, trước yêu cầu làm sao để quảng cáo của mình có thể tiếp cận rộng rãi hơn, chính xác hơn, đặc biệt là theo thời gian thực, các Advertiser sẵn sàng chi trả chi phí cao hơn để tiếp cận chính xác đối tượng hơn khi họ xuất hi�...

DSP là gì? Tại sao nên sử dụng DSP

Ngày nay, trước sự phát triển mạnh mẽ của AI, big data đang là tác động góp phần thay đổi mạnh mẽ trong việc mua quảng cáo của các nhà quảng cáo. Với big data, các Ad Network, Ad Exchange có thể xác định chính xác về hành vi, mối quan tâm ...